Fr

Henri Pirenne en Mahomet & Charlemagne

Inleiding

Henri Pirenne (1862-1935) is zonder twijfel de meest vermaarde Belgische geschiedkundige. Na zijn studie Letteren en Wijsbegeerte in Luik werd hij benoemd als professor in de middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit Gent. Hij doceerde over de groei van de middeleeuwse steden en de rol van de islam bij de val van het Romeinse Rijk. Gefascineerd als hij was door wetenschappelijke disciplines als sociologie, economie en psychologie, nam hij als eerste Belgische historicus een kijkje buiten de muren van zijn eigen vakgebied. Zijn inspirerend onderwijs maakte hem tot de vader van de zogeheten Gentse historische school. Zijn monumentale werk Histoire de Belgique en zijn Pirenne-these over de invloed van de islam op de (West-)Europese geschiedenis, maken hem tot op heden bekend in binnen- en buitenland. Deze site wil inzicht geven in de ontstaanscontext en het wedervaren van die these, neergeschreven in zijn Mahomet et Charlemagne.

De site kwam tot stand in het kader van het Pirenne-jaar dat de Universiteit Gent in het academiejaar 2008-2009 heeft ingericht en waarin ook een academische zitting, een colloquium en een gelijknamige tentoonstelling werden georganiseerd.


Universiteitsbibliotheek
Rozier 9
9000 Gent
t + 32 9 264 38 51
f + 32 9 264 38 52
libservice@ugent.be


© 2009 Universiteitsbibliotheek Gent